KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Ramirent SA z siedzibą w Szczecinie (71-066) przy ul. Świerczewskiej 3.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Ramirent SA nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: prywatnosc@ramirent.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 4. Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) 

  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) 

  Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

  Weryfikacja kompetencji kandydatów (przeprowadzanie testów kompetencyjnych oraz sprawdzanie kandydatów na portalach branżowych)

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony jakim jest sprawdzenie kompetencji kandydatów do pracy)

  1. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
   a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
   b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,

  Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
   a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
   b) prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególna sytuację,
   c) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail prywatnosc@ramirent.pl,
   d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.